Yenice Hakkında

YENİCE TARİHİ 1461 yılında Cenevizlerden Fatih Sultan Mehmet tarafından alındı.Rivayete göre Yenice'nin fethinde adı da belirlenmiştir.Yenice, alındıktan sonra söylentiye göre, Fatih Sultan Mehmet, kumandanlarına sormuşlar Nice oldu? Komutanların Yanıtı: “Yenice alındı” olmuştur. Bu söylenti doğru ise Yenice'nin adı böyle saptanmıştır. Yenice'nin tarihi, Devrek, Safranbolu v.b gibi yerleşim birimlerine koşutluk göstermekte ve XI.yüzyıla dayanmaktadır. XI.yy başlarında Hazar denizi yakınlarında yerleşik Oğuz Boyları, düşmanları Pecenekleri izleyerek Karadeniz kıyılarında Tuna Boylarına kadar inmişler, yüksek ve ormanlık alanlara yerleşmeyi yeğlemişlerdir. Bolu, Kastamonu ve Trabzon dolaylarında yerleşik Afşar ve Cepni Türkleri, yeni yerleşim alanlarına sahip olmak amacıyla şu anki Yenice ilçesi sınırlarına gelmişler ve ormanlık alanlara yerleşmişlerdir.Bölge XII.yy başlarında Bizansların, daha sonra da Cenevizlerin eline geçmiştir. Fatih, İstanbul'u aldıktan sonra gözünü bölgeye cevirdi.İstanbul'dan sonra Amasra'nın fethi gerçekleşti.Ardından, Cenevizlerin elinde bulunan Yenice alınmış ve Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yörenin tarihi ile ilgili kesin kayıtlara da 16.yy da rastlanmaktadır.Anadolu eyaletine bağlı Bolu Sancağının kazaları arasında Yenice'de yer almaktadır.Diğer kazalarda, Amasra, Çaga, Gerede, Viranşehir, Taraklı, Borlu, Ulus, Yedivan, Onikidivan, Hızırbey, Ereğli, Honrapa, Dudurga, Göynük ve Mudurnu'dur.Yenice'nin idari yönden, kaza konumu, Bolu Sancağı'nın 1690 yıllarında kaldırılmasına kadar sürmüştür.Bu aşamada Yenice-Kastamonu Sancağı'na bağlanmış, 1811 yılına kadar buraya bağlı kalmıştır.Daha sonra Safranbolu-Bolu Birleşik Sancağı kurulmuş ve Yenice'de buraya bağlı bir kaza konumuna getirilmiştir. Birleşik sancağın kaldırılmasından sonra da Yenice benzer yerlerle birlikte köy statüsüne sokulmuştur.Bundan sonra ise Yenice'yi Ereğli kazasına bağlı Devrek nahiyesinin bir köyü olarak görüyoruz.Devrek, 1889 yılında Hamidiye adı altında kaza yapılınca, Yenice'de bucak haline getirilmiştir.Yenice Cumhuriyet döneminde 1936 yılında idare yapılanmada, bucak olarak yerini alıyor ve yine Devrek'e bağlanıyor.Devrek'e bağlı bir bucak konumu 1953 yılına kadar sürdürüyor Yenice…Bu kez Cumhuriyetin genç yerleşim birimlerinden Karabük ilçe yapılıyor Yenice'de buraya bağlanıyor. Yenice'nin Karabük'e bağlı bucak konumu ilçe yapıldığı 1987 yılına kadar sürüyor.1987-1995 yılları arasında Zonguldak'ın ilçeleri arasında yer alıyor.Ardından Karabük il yapılıyor ve tekrar Karabük'e bağlı bir ilçe konumuna geliyor. Halende Karabük'e bağlılık konumu sürüyor.Yenice, bugün Karabük'ün en büyük ve gelişmiş ilçesi olarak Türkiye haritasında yerini almış görünüyor. Bizanslardan Yenice ve cevresini alan Cenevizleri Göktepe Yaylası'nda yerleştiklerini görüyoruz.Koruma amacıyla yüksek alanlara yerleşen Cenevizler'le Osmanlı'lar, bugün Bağbaşı sınırları içinde kalan Geriş'te karşılaşmışlardır.Burada yapılan ilk savaşı Osmanlı'lar kazanmışlar ve utkularını kutlamak için, bugün OYUNYERİ olan bilinen yerde oynamaya, eğlenmeye başlamışlardır.Söylentiye göre, buranın adının OYUNYERİNİN olması da, zafer sonrası oynamak ve eğlenmekten gelmektedir.Osmanlı'lar ile Cenevizli'lerin ikinci karşılaşmasında da, yengi Osmanlı'ların olmuştur.Bunun üzerine Cenevizler bir araya toplanarak ağlamaya başlamışlardır.Toplu halde ağlamaya Ulumak denildiğinden, bu yerin adı da ULAŞ olarak kalmıştır. Osmanlı'lar Yenice'yi aldıktan sonra, Cenevizler'e göre daha alçak yerleşim birimlerini yeğlemişlerdir.Osmanlı'ların yerleştiği alanlar; Karşıyaka, Cebeciler, Derebaşı, Ibrıcak, Yamaç, Bağbaşı, Güney, Çeltik köyleridir. Bu köylerin yığıldığı alana da kısaca İndivanı adı verilmiştir.Bu adın verilmesine neden olarak da, Ankara-Zonguldak Demiryolu üzerinde bulunan ”İN” gösterilmektedir.

Yenice Fotoğrafları

Gezgin İstatislikleri

Gezgin istatisliklerini aşağıdaki bölüme ayarlayalım.

1 Gezgin
1 Özgün İçerik
1 Fotoğraf
1 Kayıt