Ovacık Hakkında

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI : İlçenin Tarihçesi ve Coğrafi Yapısı : İlçenin Tarihçesi : İlçemizde Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde bulunan gerdek boğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini yansıtmaktadır. 1350 tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak beyliği, Çerkeş Kazasına bağlanmıştır. Osmanlı tarihçileri Şemseddin SAMİ ve Ali CEVAT' ın araştırmalarına göre 1869 tarihli Kastamonu salnamesinde ilçemizin ismi ULAK (ŞEHBETTTÜN) olarak belirtilerek ,25köyü,2145 hanesi ve 7381 nüfusu ile Çerkeş ilçesine bağlı bir nahiye olduğu bilgieri yer almaktadır. Ayrıca o dönemlerde Amasra Limanı-Çankırı-İç Anadolu ticaret yolunu kullanan katırcı ve kervancıların Çerkeş-Ovacık-Safranbolu-Bartın güzergahını izledikleri de tespit edilmiştir.Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık,Çankırı ili Çerkeş ilçesine bağlı bir bucak iken ,1957 yılında ilçe olarak kurulması öngörülmüş 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak Çankırı ilinin ilçesi olmuştur. 1995 yılında Karabük'ün il statüsü kazanmasıyla Ovacık ilçesi Karabük iline bağlı bir ilçe olarak belirtilmiştir. İlçenin Coğrafi Yapısı : 41 Kuzey Paralelleri ile 32 Doğu Meridyenlerinin kesişiminde bulunan ilçemizin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 376 km2'dir. İlçemiz en yüksek Ilgaz ve Köroğlu dağlarının uzantısında yer almakta olup bu nedenle ormanlık,dağlık,engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır.Toplam yüzölçümünün daılımına baktığımızdsa;%67 si ormanlık alan (250 km2),%18 ‘i tarım dışı alan(70 km2,%13'ü tarımsal alan (50 km2) ve %2'si çayır ve meralık alanla (6 km2) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu oalarak Karaçam,Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup ,alt florada Kızılcık,Kışburnu ve fındık türleri bunmaktadır.Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu yaylalarıdır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ ,Çam Doruğu, Dazkırı tepe ,Kavaklar-Erenler dağları ;Göllü yayla ,Kiraçli su yaylası, Çatak-Belen yaylaları mevcuttur. Bu dağlık alanların dışında yer yer düzlük alanlarda parçalı olarak bulunmaktadır.Bu düzlük alanlar içinde önemli sayılabilecek olanı,ilçemizin kuzeyinden gelen Soğanlı(Melan) çayının yatağı boyunca doğuya doğru uzanan Melan ovasıdır. Soğanlı çayı, kışın akan ve yazın kuruyan pek çok küçük çaplı çayların bulunduğu ilçemizde en büyük akarsudur. Bu çay Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören ilçelerinden geçen Uluçay ile birleşerek ,ilçenin kuzeyinde Araç çayına katılarak ,sonrasında Filyos üzeinden Karadeniz'e dökülür.Soğanlı çayı dışındaki diğer su havzaları Küçüksu köyü Karagöl mahallesi mevkiinde Karagöl ve Sülük köyü mevkiinde sülük göllerimiz bulunmaktadır. İlçemizde karasal ve tipik Karadeniz iklimi görülmekte olup; kışlar soğuk ve kar yağışlı ,yazlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Kışın ortalama 90-100 gün arası don olur. Kar yağışı gün sayısı ortalama 50-60, yağmurlu gün sayısı ise ortalama 50-55 gündür. Yıllık yağış ortalaması 600 cm3'dür. İlçemizde bu coğrafi yapılar dışında önemli sayılabilecek kanyon yoktur. İlçenin Nüfus Durumu : 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçemizde toplam nüfusu 5455'dir. Nüfusun 1728'i İlçe Merkezinde, 3727 ‘si ise İlçeye bağlı köylerde ikamet etmektedir. Köylerimizin nüfus dağılımına baktığımızda en kalabalık köylerimizin 339 nüfusu ile Kışla,189 nüfusu ile Erkeç köyleri olduğunu görmekteyiz.Bunun yanında 38 köyümüzün nüfusu 150 ‘nin altında olup,en düşük nüfuslu köyümüz 33 nüfusu ile Belen Köyüdür.1728 Merkez nüfusun 987'si erkek,741'i kadın olup;3727 köysel nüfusun 1817'si erkek,1910'u ise kadın nüfustur.Nüfus kütüklerimizde Ovacık İlçemize kayıtlı nüfus sayısı 31.343'tür.Bunların 15.265 Erkek,16.078 ‘i se kadın nüfustur.1 Ocak 2005 -09 Aralık 2005 tarihi itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarlına göre 51 doğum,35 ölüm,26 evlenme,1 boşanma işlemi yapılmıştır.İlçede nüfusun büyük kısmı yaşlı nüfus olup,genç nüfusun ilçemizde çalışma ve istihdam imkanlarının kısıtlı olması,şehirlerde eğitim imkanlarının fazla olması gibi değerlendirmelerle Karabük,İstanbul ve Ankara İllerimize göç etmesi ile aktif nüfus azdır.Özellikle bu göç olgusu nedeniyle son 20 yılda ilçe nüfusunun % 41 oranında azaldığı tespit edilmiştir. İlçe nüfusunun özelliğine baktığımızda nüfusun daha çok kamu görevlileri, işçi ve memur emeklileri, esnaflar, tarım, hayvancılık ve orman işçiliği ile uğraşan kesimlerden oluştuğu görülmektedir. Nüfus Müdürlüğü tespitlerine göre ilçemizde 1816 Emekli mevcuttur. Bunların 635'i Emekli Sanığından, 1024 SSK Emeklisi, 155 BAĞ-KUR, 2 OYAK'tan emekli olmak üzere toplam 1816 emekli mevcuttur.

Ovacık Fotoğrafları

Gezgin İstatislikleri

Gezgin istatisliklerini aşağıdaki bölüme ayarlayalım.

1 Gezgin
1 Özgün İçerik
1 Fotoğraf
1 Kayıt