Samandağ Hakkında

Samandağ, Türkiye'nin güneyinde, Hatay İlinin ilçelerinden biri. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşmuş deltada kuruludur. Bağlı belediye sayısı 13, ilçe merkezi nüfusu (2012 yıl sayımı) 95.798 Bağlı belde ve köylerle birlikte 121,720 ‘dir. Samandağın eski adı Seleucia Pieria ‘dır.(Selefkiye) Makedonyalı Büyük İskenderin fetihlerinden sonra ,İskenderin komutanlarından biri olan Seleucus Nicator (Muzaffer Selevkiyeli) (MÖ. 300) civarı adını kurucu hanedanından alır. İskender`in ölümünden hemen sonra imparatorluğu parçalara ayrılmış ve haleflerden biri Lübnan,Filistin ve Suriyeyi ‘de içinde alan Selevkos İmparatorluğu olmuştur. Ancak bu imparatorluğun topraklarında birçok “Seleucia” kurulmuştu (Birisi bugün Mersin ‘in ilçesi olan Silifke bir diğeri Mezpotamya da Dicle Nehri kıyısındaki bir diğer Seleucia). Efsanelere göre, adını Nicatorun babası Antiochus ‘dan alan Antakya'nın ilk yeri Seleucia Pieria idi. Ancak, hasta babası için Zeus ‘a adak adayan adayan Nicator, rahiplerin isteği üzerine başkenti bugünkü Antakya ‘ya taşınmış. Seleucia Pieria Helenistik dönemde Antakya‘nın Karadenize açılan çok önemli bir limanı haline geldi. Sonraki dönemlerde, gerek Hıristiyanlığın yayılmasında gerek 11.yüzyılda başlayan Haçlı Seferlerinde Filistin ve Kudüs' e giden yolda bir aktarma limanı olarak kullanıldı. Seleucia`nın kalıntıları bugün Samandağ`a birkaç kilometre uzaklıkta deniz kıyısındaki Çevlik mevkiindedir. Uzunluğu 1 kilometreden fazla olan ünlü Titus Vespa siyanus tüneli de buradadır. Samandağ`ın 1960‘ larda değiştirilen ve halk arasında halen kullanılmakta olan eski resmi adı Süveydiye`dir (Arapça) Yaygın olmasa da Levşiye adıylada anılırdı. Samandağ denizi ve tarihi yerleriyle ünlüdür.

Samandağ Fotoğrafları

Gezgin İstatislikleri

Gezgin istatisliklerini aşağıdaki bölüme ayarlayalım.

1 Gezgin
1 Özgün İçerik
1 Fotoğraf
1 Kayıt