Ağrı Hakkında

Eski bir tarihe sahip olan Ağrı ile Türkiye'nin en doğusunda yer alan ilerimizden birisidir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ağrı özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur. Orta Asya'dan gelen kavimlerin Anadolu'ya girişleri sırasında Ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı'yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. Bölgede egemenlik kurdukları sanılan Hititler'in güçlerini yitirmeleri üzerine, MÖ 1340 – MÖ 1200 tarihleri arasında Hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. Hurriler krallık merkezi olan Urfa'dan uzak olan Ağrı'yı ellerinde tutamamışlardır. En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuştur. Urartu'nun Van Gölü'nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, Kral İspuinidöneminde (MÖ 825 – MÖ 810) seferlere başlamış, Kral Menua döneminde (MÖ 810 – MÖ 786) ise bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzeye ve kuzeydoğuya giden yollar üzerinde inşa edilen kaleler, buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir. Ağrı Dağı'nın yamaçlarında, Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua'nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanıtıdır. Ağrı'nın Doğal Güzellikleri Ağrı tarihi bakımdan çok zengin bir geçmişe sahiptir. Ağrı'da geçmişten günümüze birçok kaleler, camiler, kiliseler, ören yerleri, antik kentleri ve daha birçok tarihi yapılar mevcut. Ağrı'nın bütün bu tarihi güzellikler bir bir görülmesi gereken yerlerdir ve keşke görebilsek. Ama bütün bunların dışında bir de Ağrı'nın kendine özgü, fiziki şartlarından, bitki örtüsünden ve ikliminden kaynaklanan birçok doğal güzellikleri de bulunmakta. Bunlar genellikle yaylalar, şelaleler, göller, nehirler, dağlar ve daha neler neler.. Ağrı Dağı Ağrı Dağı'nın fiziki şartlarına bakacak olursak ülkemizin en yüksek dağıdır. 5.000 metreden daha yüksek volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde dört mevsim kar bulunur. Ağrı Dağı'nda en son 1840 yılında patlama meydana geldi. Ağrı Dağı, fiziki yapısı bir yana birçok efsanede de geçen bir dağdır. Özellikle Hz. Nuh'un gemisi ile ilgili bir çok rivayetler bulunmaktadır.

Ağrı Fotoğrafları

Gezgin İstatislikleri

Gezgin istatisliklerini aşağıdaki bölüme ayarlayalım.

1 Gezgin
1 Özgün İçerik
1 Fotoğraf
1 Kayıt