Burdur Hakkında

Eski bir tarihe sahip olan Burdur ile Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinin Göller Yöresinde yer alan ilerimizden birisidir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Burdur özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur. Malazgirt Savaşından sonra Türklerin geldiği Burdur, Gred Çağında Psidya diye adlandırılırdır. Anadolu Selçuklu Devleti toprakları himayesine giren Burdur, Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra Hamitoğulları Beyliğine geçmiştir. Yıldırım Beyazıt, 1391 tarihinde Burdur'u Osmanlı topraklarına katmış ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da günümüze kadar gelmiştir. Burdur İlinin Adı Nereden Gelmiştir? Burdur, Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde, Göller Belgesinde yer almaktadır. Burdur adının nereden geldiği hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Birinci görüş, Burdur adının “Polydorion” kelimesinin daha sonra, “Polydor” şekline dönüştüğü, oradan da Burdur şekline dönüştüğüdür. İkinci görüş ise Burdur yöresinin eski adı Limobrama “Göl Kenti” anlamına gelen Limobria kelimesinden türemiştir. Sonradan da değişerek Burdur olmuştur. Fakat Antik Çağlarda Burdur'un yerinde herhangi bir şehir bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bunun için bu iki adın kesin olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemektedir. Üçüncü görüş ve en akla yatkın olanı da; Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı Oymağı mensupları, konaklama yeri ararken, burayı buluyorlar ve bölgenin güzelliği karşısında “Cennet Buradadır” demişler ve “Burada Dur” sözü zamanla hece düşmesine uğramış ve Burdur'a dönüşmüştür.

Burdur Fotoğrafları

Gezgin İstatislikleri

Gezgin istatisliklerini aşağıdaki bölüme ayarlayalım.

1 Gezgin
1 Özgün İçerik
1 Fotoğraf
1 Kayıt